Get Adobe Flash player

ดาว์โหลดสมุดบันทึกความดี

ดาว์นโหลด Sar ครู

ขณะนี้เวลา

Home
ประชาสัมพันธ์ / ประกาศจากทางโรงเรียน
กำหนดการรับสมัครนักเรียน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ วันที่ 20  - 24 กุมภาพันธ์ 2558  และ กำหนดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ วันที่  20 - 24 มีนาคม 2558( คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศรับสมเครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Gifted ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิกอ่านรายละเอียด )
ประกาศรับสมเครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Gifted ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิกอ่านรายละเอียด )

WJร่วมใจทำความสะอาดจังหวัดนครปฐม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อย [ ... ]


งานOpen House ปีการศึกษา2557

.      10 กุมภาพันธ์ 2558 ภาพกิจกรรมงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการครูและนั [ ... ]


บทความที่ผ่านมา

ผู้บริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
สพม.๙

เข้าสู่ระบบประธานสภานักเรียน57

นางสาวแพรวพลอย เพ็งโตวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 5/2

คนดีศรี ว.จ.

นายโสพล  ผุยรอด  และ
นางสาวขวัญชนก  พฤทนีเมธวิสุทธิ์
นักเรียนชั้น ม. 5/6
ทำความดี
เก็บเงินได้ 1,200 บาท
วันที่  6  มีนาคม   2557

link ที่น่าสนใจ