Get Adobe Flash player

ดาว์โหลดสมุดบันทึกความดี

ดาว์นโหลด Sar ครู

ขณะนี้เวลา

Home สมุดบันทึกความดี
ประชาสัมพันธ์ / ประกาศจากทางโรงเรียน
กำหนดการรับสมัครนักเรียน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ วันที่ 20  - 24 กุมภาพันธ์ 2558  และ กำหนดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ วันที่  20 - 24 มีนาคม 2558( คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศรับสมเครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Gifted ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิกอ่านรายละเอียด )
ประกาศรับสมเครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Gifted ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิกอ่านรายละเอียด )

ประกาศประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ครั้งที่3

เรื่อง   ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 3
1  เมษายน 2558    โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  มีความประสงค์ที่จะเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  ตามรายละเอียด  "ระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหารใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา " ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ (คลิกอ่านอ่านรายละเอียด )   |   ดาว์นโหลด  คลิก --->    ระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหาร

[ คลิกดาว์นโหลด ]  สมุดบันทึกความดีของข้าราชการครู

[ คลิกดาว์นโหลด ]  ตัวอย่างสมุดบันทึกความดีของข้าราชการครู

งานปัจฉิม 2557

31 มีนาคม 2557  โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์ [ ... ]


WJร่วมใจทำความสะอาดจังหวัดนครปฐม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อย [ ... ]


บทความที่ผ่านมา

เข้าสู่ระบบประธานสภานักเรียน57

นางสาวแพรวพลอย เพ็งโตวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 5/2