Get Adobe Flash player

ดาว์โหลดสมุดบันทึกความดี

ขณะนี้เวลา

Home สมุดบันทึกความดี
ประชาสัมพันธ์ / ประกาศจากทางโรงเรียน
กำหนดการรับสมัครนักเรียน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ วันที่ 20  - 24 กุมภาพันธ์ 2558  และ กำหนดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ วันที่  20 - 24 มีนาคม 2558( คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศรับสมเครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Gifted ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิกอ่านรายละเอียด )
ประกาศรับสมเครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Gifted ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิกอ่านรายละเอียด )

.           โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  ขอเชิญร่วมกิจกรรม  WJ Open House Toward World Class Standard School  ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารทักษิณานุกิจ (ลานโดม)  โดยมีนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานของคณะครูและนักเรียน  การแข่งขัน  การสาธิต  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ต่อสังคมและชุมชน  จึงขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้

.             โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูชาวต่างชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จำนวน 2 อัตรา  เป็นเจ้าของภาษา  Native Speakers ได้แก่ England America Canada Australia  New Zealand (อ่านรายละเอียด คลิก )

[ คลิกดาว์นโหลด ]  สมุดบันทึกความดีของข้าราชการครู

[ คลิกดาว์นโหลด ]  ตัวอย่างสมุดบันทึกความดีของข้าราชการครู

เข้าสู่ระบบประธานสภานักเรียน57

นางสาวแพรวพลอย เพ็งโตวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 5/2